Velikonoční Kírtanový festival – Pritivardhana Prabhu a Gaurahari Prabhu

Ranní přednášku dá Pritivardhana Prabhu a stejně tak večerní a mezi těmito stěžejními body je v plánu pouze kírtan a zase kírtan proložený inspirativními vstupy Gaurahariho Prabhua, dlouholetého služebníka Sačínandany Mahárádže, který nám pomůže proniknout hlouběji do Svatého jména. Ve 13:30 bude přestávka na prasádam a pak bude pokračovat kírtan až do Gaura árati, po němž bude následovat přednáška Pritivardhany Prabhua.

Kírtan odstartuje 7. dubna 2012 od 10:00 do 20:00 na farmě Krišnův dvůr, Městečko u Benešova, www.krisnuvdvur.cz