Nrsimha Čaturdasí 24. května 2013

Tento den oslavíme zjevení Pána Nrsimhadéva, ochránce oddaných a bhakti.